Prin Programul naţional de ocupare a forţei de muncă pentru anul 2021 aprobat de către ministrul muncii şi protecţiei sociale, conform H.G. nr. 81/2020, cu modificările și completările ulterioare, s-a stabilit ca la nivel național să fie ocupate pe piața forței de muncă 242.050 de persoane.