Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă reaminteşte angajatorilor că pot beneficia de un
stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de
referință (ISR) al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de
muncă (valoareaISR, actualizată în 2022 este de 525,5 lei).