Centrul pentru Cercetarea Socială din cadrul Universității “Lucian Blaga” din Sibiu realizează studiul “Provocările revenirii la muncă după o boală cronică în România: obstacole, factori facilitatori și colaborarea celor implicați” (cod PN-III-P4-ID-PCE-2020-1384, contract 154/16.02.2021), finanțat de CNCS-UEFISCDI. Proiectul are ca scop investigarea modului în care patru categorii de actori sociali (stakeholderi) se raportează la problema revenirii la muncă după boli cronice și astfel de a contribui la facilitarea reintegrării pe piața muncii a acestor angajați.
Astfel, la solicitarea doamnei conferențiar univ. dr. Adela Popa, director proiect, sunt rugate să completeze chestionarul, persoanele care au o boală cronică și se află în una din următoarele situații:
▪ în prezent lucrează dar a avut un concediu medical de lungă durată în ultimii 5 ani;
▪ este în concediu medical de cel puțin o lună din cauza bolii cronice de care suferă;
▪ este în pensie de boală, încadrată în gradul trei de invaliditate;
▪ nu are un loc de muncă și nu beneficiază de pensie de boală sau alt tip de pensie, dar dorește să lucreze sau este în căutarea unui loc de muncă.
Chestionar online: https://www.surveymonkey.com/r/munca1