Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă acordă
angajatorilor subven
ții lunare în cuantum de cel mult 2.500 de lei pentru încadrarea în muncă a
persoanelor care au împlinit vârsta de 50 de ani sau a persoanelor cu vârsta
cuprinsă între 16 și 29 de ani. 

Prin această măsură ANOFM susține inserția/reinserția
pe piața muncii a persoanelor ale căror contracte de muncă au fost afectate
direct de epidemia SARS-CoV-2 și, totodată, asigură ajutor financiar
angajatorilor pentru susținerea plății salariilor.

Astfel, potrivit art. III din OUG nr. 92/2020,
angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă
întreagă, până cel târziu la data de 31 decembrie 2020, persoane în vârstă de
peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile
lor în perioada stării de urgență sau a stării de alertă primesc lunar, pe o
perioada de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie,
50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

De aceeași facilitate pot beneficia și angajatorii
care încadrează în muncă, până la sfârșitul anului, pe perioadă nedeterminată,
cu normă întreagă, tineri cu vârsta între 16 și 29 de ani.

Pentru acordarea sprijinului financiar, persoanele care
fac parte din cele două categorii menționate în actul normativ amintit trebuie
să fie înregistrate ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de
muncă județene, respectiv a municipiului București, iar angajatorii au
obligația menținerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de minimum 12 luni
de la împlinirea termenului de 12 luni prevăzut în textul ordonanței.

Sprijinul oferit de ANOFM se aplică, în aceleași  condiții, și în cazul încadrării în muncă a
cetățenilor români cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii
străini aflate în derulare pe teritoriul altor state, din motive neimputabile
lor, prin concediere.

Pentru 
acordarea  acestor sume, angajatorii
încheie o convenţie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană,
respectiv a municipiului Bucureşti, în raza căreia aceştia îşi au sediul
social, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020.

Toate documentele necesare accesării acestei măsuri se
pot descărca și transmite ulterior agențiilor județene pentru ocuparea forței
de muncă de pe platforma
aici.gov.ro.

Această măsură de sprijin este una dintre măsurile
active de sprijin imediat adoptate de Guvern, astfel încât impactul negativ
asupra evoluției înregistrată pe piața muncii să fie unul cât mai redus, în
contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, prin stimularea angajatorilor
de a încadra în muncă persoane care au împlinit vârsta de 50 de ani ale căror
contracte individuale de muncă au încetat în perioada stării de urgență sau a
stării de alertă, precum și tineri cu vârsta cuprinsă între 16 ani și 29 de
ani, categorii pentru care inserția/reinserția pe piața muncii este mai dificil
de realizat.

ANOFM amintește că numărul unic de telefon –
021.444-0000, la care cetățenii pot suna pentru a obține informații
suplimentare este în continuare disponibil. Call-centerul  funcționează în același interval orar ca și
până în prezent, respectiv între orele 09:00 – 16:00 de luni până joi și vineri
între 09:00 – 13:00.

 

Serviciul
Comunicare și Secretariatul Consiliului de Administrație