Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă aplică o serie
de măsuri active
ce vizeaza integrarea
pe piața muncii a șomerilor și persoanelor în căutarea unui loc de muncă.
Printre măsurile destinate creșterii șanselor de ocupare a șomerilor se numără
acordarea de subvenții în vederea stimulării angajatorilor de a încadra pe
piața muncii persoane aparţinând unor categorii dezavantajate sau cu acces mai dificil
pe piaţa muncii.

 

 Comunicat de presă