În anul 2020, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă (ANOFM) a cuprins în programele de formare profesională organizate prin
intermediul centrelor regionale de formare profesională a adulţilor și
centrelor proprii din cadrul agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de
muncă, 12.086 persoane.

Comunicat – 12.086 participanţi la cursurile organizate de
ANOFM în anul 2020
.