Ca urmare a aplicării măsurilor de stimulare a ocupării
prevăzute de legislaţia în vigoare de către agențiile pentru ocuparea forței de
muncă județene și a municipiului București, în anul 2020, au fost încadrate în
muncă 235.932 persoane.

Comunicat – 235.932 persoane angajate prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă