Ca urmare a aplicării măsurilor de stimulare a ocupării prevăzute de
legislaţia în vigoare de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă
județene și a municipiului București, în primele opt luni ale anului 2020 au
fost încadrate în muncă 151.413 persoane.

Comunicat – 151.413 persoane angajate prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă în primele opt luni ale anului 2020

Informatii detaliate aici.