Ca urmare a aplicării măsurilor de stimulare a ocupării prevăzute de
legislaţia în vigoare de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă
județene și a municipiului București, în primele două luni ale anului 2021, au
fost încadrate în muncă 30.299 persoane.

Comunicat – 30.299 persoane angajate prin intermediul Agenţiei Naţionale
pentru Ocuparea Forţei de Muncă în primele două luni ale anului 2021