Ca urmare a aplicării măsurilor de stimulare a ocupării prevăzute de
legislaţia în vigoare de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă
județene și a municipiului București, în primele trei luni ale anului 2021, au
fost încadrate în muncă 54.656 persoane.

Comunicat – 54.656 persoane angajate prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă în primele trei luni ale anului 2021