Potrivit
datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în
evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), sunt
disponibile 14.528 locuri de muncă la nivel naţional.

De asemenea, angajatorii din Spaţiul Economic European
oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 115 locuri de muncă vacante.

Comunicat –   Locuri de muncă vacante la nivel național și în rețeaua EURES – 21 Aprilie 2021