22 iunie 2022

Comunicat de presă

 

7.293 participanţi la cursurile organizate de ANOFM în primele cinci luni
ale anului 2022

În primele cinci luni ale anului 2022, Agenţia
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) a cuprins în programele de
formare profesională organizate prin intermediul centrelor regionale de formare
profesională a adulţilor și centrelor proprii din cadrul agenţiilor teritoriale
pentru ocuparea forţei de muncă, 7.293 persoane.

Dintre acestea, 5.913 sunt șomeri, 153
persoane sunt beneficiare de servicii gratuite, altele decât șomerii, iar 266 sunt
persoane beneficiare de formare la locul de muncă prin programe de ucenicie. 961
persoane participante la cursuri de formare profesională fac parte din
categoria celor care nu beneficiază de gratuitate, potrivit prevederilor legale
în vigoare.

În perioada de referinţă au fost organizate 412 programe
de formare profesională gratuite dintre care, 251 programe de
calificare/recalificare, 116 programe de iniţiere, perfecţionare sau
specializare şi 45 programe de competente cheie/transversale.

 

Structura participanților la cursuri pe niveluri
de studii și categorii de vârstă arată astfel
:


Structura pe nivel de studii a şomerilor
participanţi la cursuri

Stoc la finele lunii de raportare

%

Total, din care:

5.913

100%

Studii profesionale, liceale sau postliceale

3.647

61,68%

Studii gimnaziale

1.282

21,68%

Studii superioare

769

13,00%

Mai puțin de 8 clase

192

3,64%

 

 

 

Structura pe categorii de vârstă a şomerilor
participanţi la cursuri

Stoc la finele lunii de raportare

%

Total, din care:

5.913

100%

< 25 ani

1.311

22,17%

Între 25 si 30 ani

797

13,48%

 

Între 30 si 35 ani

470

7.95%

Între
35 si 45 ani

1.249

21,12%

 

Peste 45 ani

2.086

35,28%

 

 

 

Principalele meserii/ocupaţii, în funcție de
numărul de participanți, pentru care s-au organizat programele de formare
profesională gratuite pentru şomeri în perioada ianuarie – aprilie 2022, sunt: inspector
/referent resurse umane  – 357
; competențe
anteprenoriale –  314
; lucrător în comerț – 287;
operator introducere, prelucrare, validare date – 277
; îngrijitor spații verzi – 242; agent de securitate  – 224; bucătar – 184; instalator instalații tehnico sanitare și de gaze –
159
; ajutor
bucătar – 158
; femeie de serviciu – 149.

 

Mai multe informaţii privind stadiul realizării „Planului național de
formare profesională” al ANOFM sunt disponibile pe site-ul www.anofm.ro, la
secțiunea Programe, Statistici. Prognoza cursurilor de formare profesionala
poate fi regăsită la secţiunea “Persoane fizice/Cursuri de formare
profesională”.

Serviciul
Comunicare, Relații cu Publicul şi Secretariatul Consiliului de Administraţie