Comunicat de presă

86.373 persoane angajate prin intermediul ANOFM în primele cinci luni ale anului 2022
Ca urmare a aplicării măsurilor de stimulare a ocupării prevăzute de legislaţia în vigoare de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, în primele cinci luni ale anului 2022, au fost încadrate în muncă 86.373 persoane.
Din totalul persoanelor ocupate până la data de 31 mai 2022, 39.335 au peste 45 de ani, 16.784 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 14.836 au între 25 și 35 de ani, iar 15.418 sunt tineri sub 25 de ani (dintre care 11.388 tineri NEET).
Numărul femeilor încadrate este de 39.434, iar al bărbaţilor de 46.939, ponderea din totalul persoanelor încadrate fiind de 45,66 %, respectiv de 54,34%.
În funcţie de rezidenţă, 44.591 persoane angajate în perioada de referinţă provin din mediul urban, iar 41.782 persoane sunt din mediul rural.
Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe au studii liceale (28.241), gimnaziale (21.268), profesionale (20.233), 8.987 fiind cu studii universitare. Din totalul persoanelor încadrate prin intermediul ANOFM în anul  2022, 36.786 fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele ANOFM.
Un clasament al judeţelor cu cele mai multe persoane angajate arată că București ocupă primul loc (7.342), urmat de Timiș (6.726) și Neamț (3.928).
În anul 2022, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane în căutare de loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 188.087 persoane.


Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa, beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Toate măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă sunt detaliate pe site-ul www.anofm.ro în secțiunile „Persoane fizice”/ „Persoane juridice”.

Mai multe informaţii privind rezultatele aplicării măsurilor de stimulare a forţei de muncă ale ANOFM sunt disponibile pe www.anofm.ro, la secțiunea Programe, Statistici.

Serviciul Comunicare, Relații cu Publicul şi Secretariatul Consiliului de Administraţie