13 Decembrie 2019

Comunicat
de presă

A 12-a
reuniune a Consiliului de administrație al Rețelei serviciilor publice de ocupare
din Uniunea Europeană

Helsinki , 12-13 decembrie 2019

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, reprezentată de domnul Petru Blanariu-  director adjunct al Direcţiei Coordonarea Reţelei Naţionale EURES, Acorduri şi Relaţii Internaţionale, a participat la cea de-a 12-a reuniune a Consiliului de administrație al Rețelei serviciilor publice de ocupare din Uniunea Europeană. 

Evenimentul organizat de Comisia Europeană sub egida preşedinţiei finlandeze a Consiliului UE, s-a desfăşurat la Helsinki,  în perioada 12-13 decembrie 2019.
În cadrul acestei întâlniri au fost analizate şi adoptate concluziile reuniunii Consiliului de administraţie ce a avut loc în iunie în România, a fost prezentat Serviciul Public de Ocupare (SPO) finlandez, a fost adoptat raportul anual pentru 2019 şi progamul de activitate pentru anul 2020 şi a fost ales prim vice-preşedintele Consiliului de administraţie rețelei SPO  din Uniunea Europeană.

“Deosebit de important pentru reţeaua serviciilor publice de ocupare este pregătirea acestora pentru a face faţă schimbărilor apărute pe pieţele muncii şi găsirea unor modalităţi eficiente de a acţiona pentru a reduce efectele deficitului de calificări de pe piaţa muncii. În cadrul reuniunii de la Helsinki aceste aspecte s-au aflat pe agenda discuţiilor, punându-se accent pe învăţarea continuă ca element strategic pentru companii şi persoane”, a declarat Petru Blanariu.

Pentru a spori cooperarea dintre Statele membre în domeniul ocupării forței de muncă și pentru a contribui la atingerea obiectivelor “Europa 2020”, în luna iunie 2014 a intrat în vigoare Decizia Parlamentului European și a Consiliului cu privire la consolidarea cooperării între Serviciile Publice de Ocupare (SPO), care prevede crearea unei rețele care să includă toate SPO din Uniunea Europeană. Rețeaua este condusă de un Consiliu de administraţie, a cărei primă reuniune s-a desfăşurat, sub acest nou format, în luna septembrie 2014 la Bruxelles.

Serviciul Comunicare şi Secretariatul Consiliului de Administraţie