Achiziția serviciilor pentru evenimente in cadrul proiectului “Strategia ANOFM post 2021 – STRATEG”, POCU/370/3/15/129744“ – Activitate A1.4/A2.4/Satu Mare

A1.4 – 27 – 29 Ianuarie 2020

A2.4 – 29 – 31 Ianuarie 2020

Caiet de sarcini

Contract de servicii

Documentatia de atribuire

Răspuns solicitare clarificări

Raspuns_clarificari.pdf