Documentație de atribuire pentru achiziția serviciilor pentru evenimente in cadrul proiectului “Strategia ANOFM post 2021 – STRATEG”, POCU/370/3/15/129744“

A1.1 – 9-12 Decembrie, Sibiu

A2.1 – 16-19  Decembrie, Sibiu

Documentatie atribuire

Documentatie atribuire: fisa de date, formulare, model de contract (format editabil)

Caiet de sarcini

Caiet de sarcini (format editabil)

Raspuns solicitare clarificari   

Raspuns solicitare clarificari nr. 2