Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr. 20-22, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacante de consilier,  grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Coordonare Proiecte cu Finanțare Nerambursabilă din Fonduri Europene, în data de 27.07.2022, ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul agenţiei.