Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă, cu sediul în Bucureşti, str. Avalanşei, nr. 20-22, organizează concurs
de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuție temporar vacante
de inspector, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Comunicare şi
Secretariatul Consiliului de Administraţie, în data de 06.07.2022, ora 10:00
(proba scrisă),  la sediul Agenţiei