Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr. 20-22, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacante de consilier juridic, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Contencios, Direcţia Contencios, Legislaţia Pieţei Muncii şi Metodologie, în data de 26.07.2022, ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul agenţiei.