Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr. 20-22, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu, Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcţiei Resurse Umane, Salarizare, Comunicare şi Secretariatul Consiliului de Administraţie în data de 12.08.2022, ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul agenţiei.