Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr. 20-22, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacante de consilier,  grad profesional superior din cadrul Compartimentului Managementul Bazelor de Date – Direcţia Coordonarea Proiectelor cu Finanţare Nerambursabilă din Fonduri Europene şi Managementul Bazelor de Date, în data de 07.06.2023, ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul agenţiei.