Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în
Bucureşti, Str. Avalanşei, nr. 20-22, organizează concurs de recrutare în
vederea ocupării funcţiei publice de execuție temporar vacante de inspector,  grad profesional superior din cadrul Serviciului
Comunicare şi Secretariatul
Consiliului de Administraţie
, în data de 16.05.2023, ora 10:00 (proba
scrisă),  la sediul agenţiei.