ANUNȚ selecție pentru ocuparea posturilor de experți interni elaborare mecanism, în cadrul proiectului ReCONECT – POCU/801/3/15/140092

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), cu sediul în București, str.Avalanșei, nr.20-22, organizează selecția resurselor umane – experți interni elaborare mecanism, în cadrul proiectului ReCONECT – Adaptare la Schimbare – Mecanism Integrat de Anticipare, Monitorizare, Evaluare a Pieței Muncii și Educației cod POCU/801/3/15/140092, în data de 03.05.2023. ora 10.00.

Pot participa la selecție numai persoanele care au calitatea de experți în Direcția Analiza Pieței Muncii, Programe de Ocupare și de Formare Profesională a Forței de Muncă din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.