Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr. 20-22, organizează concurs de promovare în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu, Serviciul Coordonare Proiecte cu Finanţare Nerambursabilă din Fonduri Europene din cadrul Direcţiei Coordonarea Proiectelor cu Finanţare Nerambursabilă din Fonduri Europene şi Managementul Bazelor de Date, în data de 23.05.2023, ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul agenţiei.