Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu
sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr. 20-22, organizează concurs de
recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuție temporar vacante de inspector,
 grad profesional superior din cadrul Serviciului
Comunicare
şi Secretariatul Consiliului de Administraţie,
în data de 03.05.2023, ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul agenţiei.