Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu
sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr. 20-22, organizează concurs de
recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacante de inspector,
 grad profesional asistent din cadrul
Serviciului Salarizare – Direcţia Resurse Umane şi Salarizare, în data de 10.04.2023,
ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul
agenţiei.