În conformitate cu
prevederile H.G.1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice,
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, str. Avalanşei, nr. 20-22, sector
4 scoate la concurs, la sediul instituţiei, un post contractual de execu
ție vacant de consilier debutant în cadrul 
Compartimentului Dezvoltare Managerial
ă din cadrul Serviciului Control şi Recuperare
Debite.

Contractul individual de muncă va fi încheiat pe perioadă nedeterminată, cu normă
întreagă, durata normală a timpului
de lucru fiind de 8 ore pe zi
şi 40 de ore pe săptămână.