Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă, cu sediul în Bucureşti, sect. 4, str. Avalanşei, nr. 20-22, organizează concurs
de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacante de
inspector,  grad profesional asistent din
cadrul Serviciului Resurse Umane, în data de 17.05.2022, ora 10:00 (proba
scrisă),  la sediul Agenţiei