Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă anunță scoaterea la
concurs a unui post de expert tehnic extern, pentru
activitățile desfășurate în cadrul proiectului PROACCES 3 „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri”, pentru perioada 20.06.2022-10.06.2023