Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu
sediul în Bucureşti, sect. 4, str. Avalanşei, nr. 20-22, organizează concurs de
promovare în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de director
al Direc
ţiei Resurse Umane,
Salarizare, Comunicare şi Secretariatul Consiliului de Administraţie
, în data de 18.05.2022, ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul Agenţiei.