Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu
sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr. 20-22, organizează concurs de
recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuție temporar vacante de
inspector,  grad profesional asistent din
cadrul Compartimentului Registratură, în data de 12.12.2023, ora 10:00 (proba
scrisă),  la sediul agenţiei.