Agenția Națională pentru Ocuparea
Forței de Muncă organizează în data de 11.12.2023, la sediul instituției,
concurs/examen de promovare în grad profesional.

Dosarele de concurs se depun de
către candidați în termen de 20 de zile, respectiv în perioada, 08.11.2023 – 27.11.2023 și
conțin obligatoriu actele prevăzute la art. 127 din Hotărârea de Guvern nr.
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici cu modificările
şi completările ulterioare.

Persoana
de contact, Natalia Florina Lucan, inspector asistent în cadrul Direcției
Resurse Umane şi Salarizare, nr. telefon 021.303.98.58, adresa e-mail natalia.lucan@anofm.gov.ro