Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă, cu sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr. 20-22, organizează concurs
de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacante de
inspector,  grad profesional debutant din
cadrul Compartimentului Managementul Ba
zelor de Date, Direcţia
Coordonarea Proiectelor cu Finanţare Nerambursabilă şi Managementul Bazelor de
Date, în data de 08.08.2022, ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul Agenţiei.