ANUNȚ DE INTENŢIE

privind organizarea selecției pentru ocuparea postului de Manager al proiectului
“PRO NEETs RMPD – Stimularea integrării absolvenților NEETs pe piața muncii”
ROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
Axa Prioritară 2
Obiectiv Specific 2.1

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, cu sediul în București, Str. Avalanșei nr. 20-22, sector 4, organizează selecția pentru ocuparea postului de manager al proiectului “PRO NEETs RMPD – Stimularea integrării absolvenților NEETs pe piața muncii”, în perioada 14-20 octombrie 2021.
Pot participa la selecție numai persoanele care au calitatea de angajat al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), are în faza de precontractare proiectul “PRO NEETs RMPD – Stimularea integrării absolvenților NEETs pe piața muncii”, ce va fi finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Proiectul este de tip non-competitiv, iar obiectivele şi activităţile proiectului vor fi îndeplinite prin aplicarea măsurilor prevăzute în Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, legi aplicate exclusiv de către Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă.