ANUNȚ

privind organizarea selecției pentru ocuparea a 2 posturi de experți tehnici interni în cadrul proiectului

“UNIT 5 RMD și RMPD – Ucenicie și stagii pentru șomerii non-NEET din regiunile mai dezvoltate și mai puțin dezvoltate”

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, cu sediul în București, Str. Avalanșei nr. 20-22, organizează selecția pentru ocuparea a 2 posturi vacante de experți tehnici interni din cadrul proiectului “UNIT 5 RMD și RMPD – Ucenicie și stagii pentru șomerii non-NEET din regiunile mai dezvoltate și mai puțin dezvoltate” în perioada 07-17.09.2022.

Pot participa la selecție numai persoanele care au calitatea de angajat al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă .

Pentru mai multe informații consultați documentele atașate.