Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează în data de 21.12.2022, la sediul instituției, examen de promovare în clasă.
Dosarele se depun de către candidați în termen de 5 zile, respectiv în perioada, 06.12.2022 – 12.12.2022 și conțin obligatoriu actele prevăzute la art. 145 din Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare.
Persoana de contact Natalia Florina Lucan, inspector asistent în cadrul Direcției Resurse Umane şi Salarizare, nr. telefon 021.303.98.58, adresa e-mail natalia.lucan@anofm.gov.ro