Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează în data de 26.01.2023, la sediul instituției, concurs/examen de promovare în grad profesional.

Dosarele de concurs se depun de către candidați în termen de 20 de zile, respectiv în perioada, 22.12.2022 – 10.01.2023 și conțin obligatoriu actele prevăzute la art. 127 din Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare.

Persoana de contact, Natalia-Florina Lucan, inspector asistent în cadrul Direcției Resurse Umane şi Salarizare, nr. telefon 021.303.98.58, adresa e-mail natalia.lucan@anofm.gov.ro