Agenția
Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, cu sediul în București, Str.
Avalanșei nr.20-22, sector 4, organizează selecția pentru ocuparea postului de
expert
tehnic intern
al proiectului “PRONEETs –
Stimularea integrării absolvenților NEETs pe piața muncii”,
în
perioada 03-07 iulie 2023.