Agenția Națională pentru Ocuparea
Forței de Muncă organizează în data de 03.08.2023, la sediul instituției,
concurs/examen de promovare în grad profesional.

Dosarele de concurs se depun de
către candidați în termen de 20 de zile, respectiv în perioada, 03.07.2023 – 24.07.2023 și
conțin obligatoriu actele prevăzute la art. 127 din Hotărârea de Guvern nr.
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici cu modificările
şi completările ulterioare.

Persoana de contact,
Natalia-Florina Lucan, inspector asistent în cadrul Direcției Resurse Umane şi
Salarizare, nr. telefon 021.303.98.58, adresa e-mail natalia.lucan@anofm.gov.ro