Anunt reluare achizitie – Servicii de arhivare fizica a documentelor – proiect UNIT 5

Documentatia de atribuire pentru achizitia publica de Servicii de arhivare fizica a documentelor, cod CPV 7995100-6, in cadrul proiectului “UNIT 5 RMD si RMPD – Ucenicie si stagii pentru somerii non-NEET din regiunile mai dezvoltate si mai putin dezvoltate”  POCU/485/3/14/129163