ATESTAREA INTREPRINDERILOR
SOCIALE

 

Pentru
a vă atesta ca întreprindere socială trebuie să vă adresați agenţiei județene
pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului București.

Schematic,
procesul de atestare îl puteti vizualiza aici.

Dosarul
pentru atestare pe care trebuie să îl prezentați la sediul agențiilor din raza
teritorială în care vă desfășurați activitatea/aveți înregistrat sediul, sau
pe care îl puteți transmite prin poștă, cu confirmare de primire, trebuie să
conțină o serie de documente, în funcție de tipul de organizare (vezi art.3 din
Lege). Pentru a ști ce documente trebuie să prezentați în vederea atestării, vă
rugăm să consultați fișa corespunzătoare tipului de organizație din care faceți
parte:

 • Societăţi cooperative care funcționează în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și
  funcționarea cooperației, republicată;
 • Cooperative de credit care funcționează în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006
  privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări
  și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările
  ulterioare;
 • Asociaţii şi fundaţii care
  funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații
  și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu
  modificările și completările ulterioare;
 • Case de ajutor reciproc ale pensionarilor care sunt înființate și funcționează în baza Legii nr. 540/2002 privind
  casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările și completările
  ulterioare;
 • Societăţi agricole care funcționează în baza Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și
  alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare;
 • Cooperative agricole care funcţionează în baza Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Federaţii care funcționează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000,
  aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările
  şi completările ulterioare;
 • Alte categorii de persoane juridice conform actelor legale de înființare și organizare,
  cumulativ, definiția și principiile economiei sociale prevăzute în prezenta
  lege.

 

CERTIFICAREA ÎNTREPRINDERILOR
SOCIALE DE INSERȚIE ȘI MARCA SOCIALĂ

Pentru
a obține certificatul de întreprindere socială de inserție și dreptul de
utilizare a mărcii sociale trebuie să vă adresați agenţiei județene pentru
ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului București.

Schematic,
procesul de atestare il puteţi vizualiza aici .

Dosarul
pentru certificare pe care trebuie să îl prezentați la sediul agențiilor din
raza teritorială în care vă desfășurați activitatea / aveți înregistrat sediul,
sau pe care îl puteți transmite prin poștă, cu confirmare de primire, trebuie
să conțină o serie de documente, în funcție de tipul de organizare (vezi art.3
din Lege). Pentru a vedea ce documente trebuie să prezentați în vederea
atestării, vă rugăm să consultați fișa corespunzătoare tipului de organizație
din care faceți parte:

 • Societăţi cooperative care funcționează în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și
  funcționarea cooperației, republicată;


   
 • Cooperative de credit care funcționează în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006
  privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări
  și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările
  ulterioare;
 • Asociaţii şi fundaţii care
  funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații
  și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu
  modificările și completările ulterioare;
 • Case de ajutor reciproc ale pensionarilor care
  sunt înființate și funcționează în baza Legii nr. 540/2002 privind casele de
  ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Societăţi agricole care
  funcționează în baza Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte
  forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare; 
 • Cooperative agricole care funcţionează în baza Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Federaţii care funcționează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu
  modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările
  ulterioare;
 • Alte categorii de persoane juridice 
  conform actelor legale de înființare
  și organizare, cumulativ, definiția și principiile economiei sociale prevăzute
  în prezenta lege.

 

Cererea
pentru acordarea atestatului de întreprindere socială este conform Anexei nr. 2  
din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 219/2015 pentru economie
socială, aprobate prin HG nr. 585/2016 și o puteți descărca în format editabil accesând următorul link .

Cererea
pentru prelungirea atestatului de întreprindere socială este conform Anexei nr. 4 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 219/2015 pentru economie
socială aprobate, prin HG nr. 585/2016 și o puteți descărca în format editabil
accesând următorul  link

Cererea
pentru acordarea mărcii sociale este conform Anexei nr.6 
din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 219/2015 pentru economie
socială, aprobate prin HG nr. 585/2016 și o puteți descărca în format editabil accesând următorul link
.

Lista persoanelor responsabile din cadrul compartimentelor de economie socială aflate în structura AJOFM/ AMOFM București și datele de contact este disponibilă aici.