Informare privind transmiterea raportărilor de către întreprinderile sociale /întreprinderile sociale de inserție

Potrivit prevederilor art. 9 alin (1) lit. b) și c) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială, întreprinderile sociale au obligația de a comunica agenţiei județene pentru ocuparea forței de muncă în raza căreia își are sediul social, rapoartele de activitate, respectiv rapoartele sociale anuale privind activitatea desfășurată şi situaţiile financiare anuale.

Potrivit prevederilor art. 13 alin (2) lit. a) și b) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială, întreprinderile sociale de inserție au obligația de a comunica agenţiei județene pentru ocuparea forței de muncă în raza căreia își are sediul social, rapoartele de activitate, respectiv rapoartele sociale anuale privind activitatea desfăşurată şi situaţiile financiare anuale.

Raportarea se realizează în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, sau după caz, în condițiile legii, în termen de 3 luni de la încheierea exercițiului financiar specific categoriei de persoană juridică.

Reamintim că modelele rapoartelor se regăsesc pe site-ul ANOFM aici, iar modelul extrasului situaţiilor financiare aici .