·      Legea 219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările
ulterioare
 – actualizată

·      Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015
privind economia socia

·     Anexe ale normelor metodologice

Anexa nr. 1_Ancheta sociala

Anexa nr. 2_Cerere acordare
atestat

Anexa nr. 3_Atestat
intreprindere sociala

Anexa nr. 4_Cerere
prelungire atestat

Anexa nr. 5a_Raport de
activitate

Anexa nr. 5b_Extras raport
social anual

Anexa nr. 6_Cerere acordare
marca sociala

Anexa nr. 7_Situatie
personal

Anexa nr. 8_Certificat
intreprindere sociala de insertie

Anexa nr. 9_Declaratie date
personale

Anexa nr. 10_Cerere

Anexa nr. 11_Notificare

Anexa nr. 12_Cerere
eliberare duplicat

 

·        
Ordin nr. 1986/2016 din 4 octombrie 2016 privind aprobarea elementului specific
de identitate vizuală al întreprinderii sociale de inserţie, precum şi a
regulilor specifice de utilizare a acestuia

·        
Ordin nr. 2034/2016 din 13 octombrie 2016 privind aprobarea
Procedurii de organizare, actualizare şi utilizare a Registrului unic de
evidenţă a întreprinderilor sociale modificat și completat prin
Ordinul nr. 1.905 din 28
septembrie 2022

·        
Ordin  nr. 406/2017 din 15 martie 2017 pentru aprobarea ghidului
orientativ privind indicatorii de rezultat, de realizare imediată/output şi
indicatori de impact, care să fie utilizaţi de întreprinderile
sociale/întreprinderile sociale de inserţie în raportările anuale

·        
Ordin nr. 1600/2435/2017 din 22 august 2017 pentru aprobarea modelului
extrasului situaţiilor financiare anuale care se publică de întreprinderile
sociale/întreprinderile sociale de inserţie în Registrul unic de evidenţă a
întreprinderilor sociale

            Link MMSS/Economia socială