Anunţ

Au fost aprobate şi publicate în Monitorul Oficial modelele cererii şi declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 2 alin. (3) din OUG nr. 147/2020

Modelele cererii şi declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 2 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, au fost aprobate prin Ordin al ministrului Muncii și Protecției Sociale.

Ordinul nr. 1375 al ministrului Muncii și Protecției Sociale a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 832 din 10 septembrie 2020 şi intră în vigoare în termen de trei zile de la data publicării.
Cererea și declarația pe propria răspundere la care se face referire mai sus vor fi completate de către angajați și înaintate angajatorilor.

Decontarea sumelor acordate de către angajatori salariaţilor care au solicitat zile libere în condiţiile OUG nr. 147/2020 se realizează de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în conformitate cu Procedura de decontare, aprobată prin ordin al preşedintelui ANOFM.
Pentru transmiterea documentelor necesare decontării sumelor acordate de către angajatori, ANOFM pune la dispoziţia angajatorilor platforma aici.gov.ro.