Anunț

Începând de
azi,
angajatorii
pot accesa platforma aici.gov.ro în
vederea aplicării pentru sprijinul financiar prevăzut la
 Art. 6 din OUG nr. 132/2020 – achiziționare de
bunuri pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă.

Documentele necesare
angajatorilor pentru obținerea acestui sprijin financiar au fost aprobate prin
Ordinul
Ministrului
Muncii și Protecției Sociale nr. 1376/2020, publicat în Monitorul Oficial nr.
832/10.09.2020. Acestea
se vor descărca din platforma aici.gov.ro, vor
fi completate în format “PDF inteligent”, încărcate și transmise agenției
județene pentru ocuparea forței de muncă prin intermediul aceleiași platforme.

Notă: Pentru o bună funcționalitate a formularelor PDF,
rugăm angajatorii să nu utilizeze browserul pentru deschidere ci să folosească
aplicații dedicate (ex: Adobe Reader).