Beneficii pentru angajatori și persoane aflate în
cautarea unui loc de muncă,

prin intermediul platformei unice (PULS)

www.anofm.ro

 

 

Sistemul informatic integrat PULS dezvoltat in cadrul proiectului „Relația SPO cu angajatorii – eSPOR”, POCU/801/3/15/139164, al cărui beneficar este Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va pune la dispoziția clienților SPO, angajatorilor, dar si persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca(PCLM), următoarele tipuri de funcționalități:

o  
Depunerea, solicitarea și
eliberarea electronică de documente, inclusiv documente semnate cu semnătură
electronică, și posibilitatea interacționării directe între angajatori și
șomeri/PCLM, folosind inclusiv dispozitive mobile;

o  
Înregistrarea, crearea și
consultarea on-line a profilelor de companie (profilul angajatorului) și a
profilelor candidaților (șomeri/PCLM);

o  
Declararea locurilor de muncă pe
bază de competențe, identificarea și operarea rapidă a ofertelor repetitive,
gestionarea flexibilă a acestora;

o  
Lista locurilor de muncă fi
disponibilă direct din profilul șomerului;

o  
Se  va 
permite căutarea nemijlocită de către angajatori, a acelor candidați ce
îndeplinesc criteriile de angajare, precum și a locurilor de muncă disponibile
de către PCLM/șomeri;

o  
Salvarea căutărilor, a profilelor
candidaților și a locurilor de muncă disponibile în vederea consultării
ulterioare sau a realizării altor tipuri de acțiuni (cum ar fi aplicarea pentru
o ofertă sau invitarea candidatului la interviu);

o  
Gestionarea obligațiilor asumate
de angajatori/someri privind confirmarea statutului de beneficiar de măsuri de
stimulare a ocupării forței de muncă, generarea și depunerea inclusiv cu
semnătură electronică a documentelor necesare obținerii diferitelor subvenții,
prime, stimulente financiare inclusiv cu module de verificare, aprobare,
generare documente necesare;

o  
Profilarea candidaților și
acordarea consilierii profesionale, atât prin instrumente de tip on-line care
se vor raporta la competențele și experiența în muncă dobândită în mod formal
și documentată potrivit CV-ului;

o  
Programare
on-line a clienților pentru serviciile furnizate la nivelul ANOFM, cum ar fi
serviciile dedicate angajatorilor și, respectiv, serviciile de mediere.

 

    Proiectul
eSPOR, pe scurt:
                
   

Date și informații suplimentare despre beneficiile PULS găsiți aici:

https://www.anofm.ro/upload2/ANOFM/15526/Platforma_unica_PULS.pdf

De asemenea, în cadrul
proiectului, se va dezvolta un nou
website ANOFM
care va permite clienților săi ca informațiile, datele,
aplicațiile, inclusiv Platforma PULS să poată fi identificate rapid și accesate
cu ușurință.

Material realizat în cadrul „campaniei online de
promovare a instrumentelor și serviciilor oferite de SPO, clienților săi”, prin
proiectul „Relația SPO cu angajatorii – eSPOR”/ POCU/801/3/15/139164,
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman
2014-2020.