66.770 locuri de muncă la nivel naţional sunt disponibile, potrivit
datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în
evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM)
www.anofm.ro

 

Din
totalul locurilor de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile
județene  pentru ocuparea forței de
muncă:

      · 2.654 sunt destinate persoanelor cu
studii superioare
(inginer în
diferite domenii de activitate; consilier/expert/inspector/referent/economist
în economie generală; programator; referent de specialitate
financiar-contabilitate; contabil etc.)

      · 11.487 pentru persoanele cu studii
liceale sau postliceale
(lucrător
comercial; agent comercial; v
ânzător;
conduc
ător auto transport
rutier de mărfuri
; casier etc.)

      · 11.445 pentru persoanele cu studii
profesionale
(manipulant
mărfuri; lăcătuș mecanic; sudor; confecţioner asamblor articole din textile;
operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje,
materiale sintetice etc.

      · restul de muncă, cele mai multe, fiind destinate persoanelor fără studii
sau cu studii primare/gimnaziale
(agent de securitate; muncitor
necalificat la asamblarea și montarea pieselor; curier
; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci
mozaic, faianță, gresie, parchet
;  muncitor necalificat în industria
confecţiilor
etc).

Menționăm că baza de date ANOFM este
dinamică, actualizându-se în timp real în funcție de locurile de muncă
declarate de angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum și de numărul
repartițiilor emise de agențiile județene, în vederea ocupării.

Oferta detaliată a locurilor de muncă vacante la nivel
național poate fi accesată pe site-ul https://www.anofm.ro/lmvw.html?agentie=&categ=3&subcateg=1
la secțiunea Locuri de Muncă Vacante.

In momentul în care va fi operațională, Platforma unică (PULS) realizată prin
p
roiectul „Relația SPO cu angajatorii – eSPOR”,
cod MySMIS 139164 va facilita accesul angajatorilor înregistrați în baza de
adte a ANOFM , a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă dar și
operatorilor serviciului public de ocupare, în sensul că procesul de mediere pe
piața muncii se va desfasura mult mai facil și cu un grad mare de eficiență.

Publicul larg va putea vizualiza pe platformă lista locurilor de muncă
vacante după multiple filtre puse la dispoziția operatorului
, cu condiția ca oferta să fie
activă (să fie vorba despre locuri de muncă pentru care candidații
încă nu au fost identificați de către angajator).

Date și informații suplimentare despre beneficiile
PULS găsiți aici:

https://www.anofm.ro/upload2/ANOFM/15526/Platforma_unica_PULS.pdf

 Material realizat în cadrul „campaniei online de
promovare a instrumentelor și serviciilor oferite de SPO, clienților săi”, prin
proiectul „Relația SPO cu angajatorii – eSPOR”/ POCU/801/3/15/139164,
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman
2014-2020.