Agenția Națională pentru
Ocuparea Forței de Muncă
www.anofm.ro
asigură din bugetul asigurărilor pentru șomaj,
indemnizaţia de şomaj, care este
o compensaţie parţială a veniturilor asiguratului sau a veniturilor
absolvenţilor instituţiilor de învăţământ ce nu s-au putut încadra în muncă.

Stabilirea
dreptului la indemnizația de șomaj și acordarea acesteia se realizează de către
agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă. Datele de contact le găsiți
aici:
https://bit.ly/3thpzUy   

Pentru a beneficia
de indemnizaţie de şomaj, conform  Legii  nr.76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare,
persoanele trebuie sa îndeplinescă în același timp următoarele condiţii:

a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni
în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii;

b) nu realizează venituri sau realizează, din
activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea
indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru șomaj și stimulării
ocupării forței de muncă, în vigoare;

c) nu îndeplinesc condiţiile de pensionare,
conform legii;

d) sunt înregistraţi la agenţiile pentru
ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau,
după caz, reşedinţa, dacă au avut ultimul loc de muncă ori au realizat venituri
în acea localitate.

Indemnizația de șomaj se calculează în funcție de valoarea Indicatorului Social de Referință în vigoare la
data stabilirii acestuia (598 lei, în prezent),
pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an la
care se adaugă, după caz, o sumă calculată prin aplicarea, asupra mediei
veniturilor care constituie baza de calcul al indemnizaţiei de şomaj pe
ultimele 12 luni în care s-a realizat stagiu de cotizare, a unei cote
procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare.

Indemnizaţia de şomaj
acordată absolvenţilor instituţiilor de invăţământ și absolvenţilor şcolilor
speciale pentru persoane cu handicap este 50% din valoarea Indicatorului Social de Referință, în vigoare
la data stabilirii acesteia.

Care
sunt obligațiile persoanelor ca beneficiaza de indemnizație de somaj?

a) să se prezinte lunar, la agenţia pentru
ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin în
vederea încadrării în muncă;

b) să comunice în termen de 3 zile agenţiei
pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate orice modificare a
condiţiilor care au condus la acordarea drepturilor;

c) să participe la serviciile pentru
stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţia pentru
ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate;

d) să caute activ un loc de muncă;

e) să înştiinţeze în scris agenţia pentru
ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate apariţia stării de
incapacitate temporară de muncă.

Toate informațiile despre indemnizația de șomaj, documente
necesare a fi prezentate în vederea stabilirii și acordării acesteia le găsiți
pe site-ul ANOFM, la adresa:
https://bit.ly/3QD95PO

Pentru a ușura procesul de căutare și identificare
a unui loc de muncă, respectiv a medierii persoanelor aflate în șomaj, sau a
celor care doresc schimbarea locului de muncă, Platforma PULS, în dezvoltare în
acest moment, în cadrul proiectului
„Relația SPO cu angajatorii – eSPOR”/ POCU/801/3/15/139164, cofinanţat din
Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
,
va facilita:

o   Înregistrarea, crearea și
consultarea on-line a profilelor de companie (profilul angajatorului) și a
profilelor candidaților (șomeri/persoane aflate in cautarea unui loc de munca);

o      Accesarea Listei locurilor de
muncă vacante, direct din profilul șomerului/persoanei interesate;

o      Căutarea nemijlocită de către
angajatori, a acelor candidați ce îndeplinesc criteriile de angajare.

 

Material
realizat în cadrul „campaniei online de promovare a instrumentelor și
serviciilor oferite de SPO, clienților săi”, prin proiectul „Relația SPO cu
angajatorii – eSPOR”/ POCU/801/3/15/139164, cofinanţat din Fondul Social
European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.