Buletinul informativ al ANOFM, pentru luna aprilie 2021,
poate fi consultat aici.

CUPRINS:

  Stadiul realizării
aplicării măsurilor de stimulare a forţei de muncă în luna martie 2021

  Situaţia statistică
a şomajului înregistrat în luna martie 2021

  Stadiul realizării
Planului naţional de formare profesională în luna martie 2021

  Noi cursuri de
formare profesională organizate în luna mai 2021, la nivel naţional

  Activitatea de
comunicare cu mass-media din luna martie a anului 2021

  Raport privind
Campania națională de verificare a stabilirii și acordării ajutorului social și
pentru identificarea măsurilor de creștere a ocupării persoanelor apte de muncă