Buletinul informativ al ANOFM, pentru luna mai 2021, poate
fi consultat aici.

CUPRINS:

•  Stadiul realizării
aplicării măsurilor de stimulare a forţei de muncă în luna aprilie 2021

•  Situaţia statistică
a şomajului înregistrat în luna aprilie 2021

•  Stadiul realizării
Planului naţional de formare profesională în luna aprilie 2021

•  Noi cursuri de
formare profesională organizate în luna iunie 2021, la nivel naţional

•  Activitatea de
comunicare cu mass-media din luna aprilie a anului 2021

•  Luna mai – Luna promovării
economiei sociale